Høring

Høring

Anlæg af formidlingsbygning m.v. på fortidsmindet Nyborg Slot

Høring over forslag til lov om anlæg af en formidlingsbygning m.v. på fortidsmindet Nyborg Slot
Lovforslaget indeholder bemyndigelse til at gennemføre et anlægsprojekt på fortidsmindet Nyborg Slot.

Lovforslaget udgør samtidig en miljøgodkendelse af projektet på baggrund af de udførte miljøkonsekvensvurderinger.

Parallelt med lovforslaget har Slots- og Kulturstyrelsen sendt en miljøkonsekvensrapport i høring på dette link.

Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
23-08-2024
23-10-2024
01-12-2024
2023/2024
Vinoth Palm Paramasamy
vppa@kum.dk
28-06-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 171,284 kB
Høringsliste 104,604 kB
Lovudkast 4,896 MB