Høring

Høring

Høring af berørte myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af nybyggeri på Nyborg Slot

Høring af berørte myndigheder og interessenter i forbindelse med miljøvurderingen af nybyggeri på Nyborg Slot
Slots- og Kulturstyrelsen sender hermed miljøkonsekvensrapport for nybyggeri på Nyborg Slot i offentlig høring.

Nyborg Slot er Danmarks ældste kongeborg, og står derfor over for et projekt, der skal sikre kulturarven og gøre formidlingen af slottets historie tilgængelig for offentligheden. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor igangsat et projekt, der omfatter bl.a. anlæggelse af nye bygninger, restaurering og forhøjelse af et vagttårn samt bearbejdning af landskabet omkring slottet.

Kulturministeren varetager myndighedsopgaven i forbindelse med miljøvurderingen, idet Miljøstyrelsen har delegerert myndighedskompetencen til Kulturministeriet. Det endelige projekt skal vedtages af Folketinget ved lov om anlæg af en formidlingsbygning m.v. på fortidsmindet Nyborg Slot.

Miljøvurdering
Miljøvurdering
23-08-2024
23-10-2024
2023/2024
28-06-2024

Dokumenter