Høring

Høring

Høring af vejledning om tilskud til vådområde og lavbundsprojekter 2022

Vejledning om tilskud til vådområde og lavbundsprojekter 2022
Landbrugsstyrelsen har i dag sendt udkast til vejledning til vådområde- og lavbundsordningerne 2022 i høring. Formålet med vejledningen er at hjælpe kommunerne og Naturstyrelsen med at ansøge om tilskud og opfylde betingelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen sendes i høring, så høringsparterne har mulighed for at kommentere på materialet med henblik på at Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre en brugervenlig vejledning til fordel for ansøgerne.

Landbrugsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning senest torsdag den 3. februar 2022. Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til EU&Projekt@lbst.dk, med angivelse af j.nr. 21-2712-000003.

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022 kan findes på høringsportalen på følgende link:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65930
Vejledning
Miljø
03-02-2022
03-04-2022
2021/2022
21-01-2022

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til vejledning 1,373 MB
Høringsliste 138,194 kB