Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022

Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022

Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet (LDP) 2014-2020, der har som overordnet mål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den primære jordbrugssektor samt bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge.

Tilskudsbekendtgørelsen fastsætter regler og rammer for gennemførelse af væsentlige nationale indsatser for reduktion af landbrugets udledning af næringsstoffer i form af tilskud til kvælstofvådområder og fosforvådområder og for reduktion af udledningen af drivhusgasser i form af tilskud til lavbundsprojekter. Ansøgningsrunderne i 2022 har en puljestørrelse på i alt 188 mio. kr. for kvælstofvådområder, 13 mio. kr. for fosforvådområder, og 375 mio. kr. for lavbundsprojekter. Projekterne er finansieret af EU-midler samt finanslovsmidler.

Udkast til bekendtgørelse sendes i høring.

Opdateret den 17.02.2022:

Høringssvar og høringsnotat for bekendtgørelsen er offentliggjort.

Bekendtgørelser
Natur og klima
21-01-2022
21-02-2022
17-02-2022
2021/2022
17-12-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 112,565 kB
Høringsliste 138,194 kB
Udkast til bekendtgørelse 944,839 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 217,162 kB
Høringssvar
Høringssvar 691,197 kB