Høring

Høring

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger).

Revideret udkast findes her

Lovforslag
Sundhed
26-01-2017
01-03-2017
01-07-2017
2016/2017
21-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 124,409 kB
Høringsliste 213,777 kB
Lovforslag 35,128 MB
Høringsnotat
Høringsnotat Danske Regioner 2 207,107 kB
Kommenteret høringsnotat 290,232 kB
Høringssvar
Bedre Psykiatri 709,061 kB
Dansk Erhvervs 116,194 kB
Dansk Psykolog Forening 351,363 kB
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 296,356 kB
Dansk Socialrådgiverforening 152,609 kB
Dansk Sygeplejeråd 1 168,622 kB
Dansk Sygeplejeråd 2 274,654 kB
Danske Regioner 1 180,666 kB
Det Etiske Råd 1,350 MB
DH 562 kB
Ergoterapeutforeningen 153,731 kB
FOA 112,198 kB
FDS 235,520 kB
Institut for Menneskerettigheder 333,745 kB
KL 2,761 MB
LAP 498,673 kB
Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab 132,113 kB
Pia Colère Lenau 74,161 kB
Psykiatrifonden 1,870 MB
Rådet for Socialt Udsatte 401,305 kB
Selveje Danmark 288,082 kB
SIND 261,261 kB
Socialpædagogernes Landsforbund 1 274,654 kB
Socialpædagogernes Landsforbund 2 109,716 kB
Socialtilsyn Hovedstaden 31,760 kB
LOS - De private sociale tilbud 185,915 kB