Høring

Høring

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Revideret udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)
Lovforslag
Sundhed
24-02-2017
24-04-2017
2016/2017
14-02-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 421,347 kB
Høringsliste 454,668 kB
Lovforslag 2,345 MB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 290,232 kB
Høringssvar
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 335,156 kB
Bedre Psykiatri 539,673 kB
Dansk Psykolog Forening 394,556 kB
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 277,263 kB
Dansk Socialrådgiverforening 162,215 kB
Dansk Sygeplejeråd 247,154 kB
Danske Regioner 208,143 kB
Det Etiske Råd 80,75 kB
DH 379,857 kB
Ergoterapeutforeningen 183,553 kB
FOA 96,944 kB
FDS 263,093 kB
Institut for Menneskerettigheder 318,893 kB
KL 119,503 kB
LAP 242,220 kB
LOS 134,933 kB
Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab 146,248 kB
Region Hovedstaden 1 202,191 kB
Region Hovedstaden 2 200,534 kB
Rådet for Socialt Udsatte 228,855 kB
Sinds 3 327,742 kB
SINDs 1. høringssvar 25 januar 2017 261,261 kB
SINDs 2. høringssvar 19 februar 2017 2,153 MB
Socialpædagogernes Landsforbund 203,545 kB
Psykiatri Fonden 728,800 kB