Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen)

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen)

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen) i høring.

Med ændringsbekendtgørelsen foreslås ændringer, som skal lette arbejdet for institutternes bestyrelser og præcisere visse krav i ledelsesbekendtgørelsens bilag. Disse ændringer udspringer af udspringer af drøftelser mellem Finanstilsynet og branchen i arbejdsgruppen om ledelsesbekendtgørelsen for pengeinstitutter m.fl.

Det foreslås også at ændre bekendtgørelsens anvendelsesområde, så investeringsforvaltningsselskaber undtages fra en række bestemmelser, der ikke er relevante for denne type selskaber, og så Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark fremadrettet omfattes af bekendtgørelsen.

Endelig foreslås det at ophæve ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 om it-strategi, it-risikostyringspolitik og it-sikkerhedspolitik, da kravene i dette bilag erstattes af fælles europæiske krav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2022/2554 af 14. december 2022 om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (DORA-forordningen).

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 30. april 2024. 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til aln@ftnet.dk med kopi til jaha@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Anton Lau Nielsen.


Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
30-04-2024
30-06-2024
2023/2024
Jasmine Zulfovski Hansen
jaha@ftnet.dk
02-04-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 105,476 kB
Høringsbrev 58,977 kB
Udkast til bekendtgørelse 180,746 kB