Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udvidet patientsikkerhedsordning)

Udvidet patientsikkerhedsordning
Lovforslag om udvidelse af patientsikkerhedsordningen
Lovforslag
Sundhed
07-11-2008
30-12-2008
2008/2009
Helle Borg Larsen, Sundhedspolitisk kontor
spol@sum.dk
27-10-2008

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 369,957 kB
Høringsliste 22,374 kB
Udkast til lov 111,412 kB
Høringssvar
Apotekerforeningen 160,461 kB
Bedre Psykiatri 61,604 kB
DADL 86,190 kB
Dansk Psykologforening 14,440 kB
Danske Bioanalytikere 359,736 kB
Danske Fysioterapeuter 466,193 kB
Danske Handicaporganisationer 210,571 kB
Danske Patienter 129,609 kB
Danske Regioner 349,507 kB
Datatilsynet 285,335 kB
DSR 943,679 kB
Det Etiske Råd 22,194 kB
Falck 38,462 kB
Farmakonomforeningen 31,761 kB
FOA 264,814 kB
Forbrugerrådet 40,451 kB
Gentofte Hospital 35,171 kB
Institut for Menneskerettigheder 21,780 kB
KL 81,959 kB
LasF 536,938 kB
Lægemiddelstyrelsen 425,980 kB
Patientforeningen Danmark 115,987 kB
Patientforsikringen 417,729 kB
Patientklagenævnet 50,796 kB
Pharmadanmark 100,905 kB
Rådet for IT og Persondatasikkerhed 40,076 kB
Selskab for patientsikkerhed 116,258 kB
Sundhedsstyrelsen 448,055 kB
Tandlægeforeningen 339,332 kB
Velfærdsministeriet 60,778 kB
Ældre Forum 313,514 kB
Ældre Mobiliseringen 418,068 kB
Økonomi- og Ervsministeriet 12,858 kB