Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn og udkast til ændring af vejledning om bekendtgørelse om miljøtilsyn

Høring om udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn
Baggrunden for udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn er den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 og den opfølgende politiske aftale af 30. august 2022. 

Erhvervsaffald udgjorde i 2021 ca. 74 pct. af den totale affaldsmængde. Virksomhederne har pligt til at sortere deres affald og sikre, at udsorteret genanvendeligt affald ikke bliver sendt til forbrænding. I dag er tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering dog varierende og i mange tilfælde begrænset. Derfor er det i ovennævnte politiske aftale besluttet af styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet. Styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis har til formål at fremme lige konkurrencevilkår og sikre høj genanvendelse og en højere regelefterlevelse i øvrigt. 

Udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn er en ny hovedbekendtgørelse, der skal sikre en del af implementeringen af ovennævnte politiske aftale. Indholdet er nærmere beskrevet i høringsbrevet. 

Som konsekvens af udkast til bekendtgørelse om affaldstilsyn foreslås endvidere en række præciseringer i Miljøstyrelsens vejledning om bekendtgørelse om miljøtilsyn. 
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
13-09-2024
13-11-2024
01-01-2025
2023/2024
Nanna Binø Møller
nandb@mst.dk
01-07-2024

Dokumenter