Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om konkurrenceudsættelse af støtteordning til grøn indenrigsluftfart

Bekendtgørelse om konkurrenceudsættelse af støtteordning til grøn indenrigsluftfart
Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om konkurrenceudsættelse af støtteordning
til grøn indenrigsluftfart.

Aftale om grøn luftfart
Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 15. december 2023 indgået aftale
om grøn luftfart i Danmark. Et af elementerne i denne aftale er, at:

”Aftalepartierne vil afsætte midler til, at der etableres en helt grøn indenrigsrute fra 2025(…).”.
Aftalepartierne har i aftalen afsat 820 mio. kr. (2024-pl) inkl. administration til en støtteordning
til en grøn indenrigsrute i perioden 2025-2029.

Støtteordningen udgør statsstøtte og skal godkendes af EU-Kommissionen. EU-Kommissionen
stiller krav til, at støtteordningen skal konkurrenceudsættes og støtteordningen sendes derfor i
udbud.

I aftalen om grøn luftfart fastsættes følgende rammer for ordningen:
- Fly skal fysisk flyve på grønne drivmidler tilsvarende energibehovet på indenrigsruten, men kan beholde resterende brændstof fra tidligere flyvning i tanken.
- Så vidt muligt skal tilskuddet forholde sig teknologineutralt under hensyntagen til blandt andet globale klimaeffekter, herunder ILUC-effekter (Indirect Land Use Change).
- Førstegenerations biobrændstof kan ikke modtage støtte.

Formål og afgrænsning
Denne støtteordning vil udelukkende vedrøre perioden 2025-2027. Aftalepartierne vil efterfølgende
tage stilling til støtteordningen i perioden 2028-2029.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte bestemmelser om de nærmere regler for tildeling
og udbetaling af støtte til grøn indenrigsflyvning i perioden 2025-2027.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser om:
- Hvilke krav der er til de luftfartsselskaber, der kan søge støttemidler
- Tildelingskriterier støtten tildeles på baggrund af
- Størrelsen på det samlede beløb, som et luftfartsselskab kan få udbetalt i støtte
- Hvad tilbuddet fra luftfartsselskaberne skal indeholde
- Trafikstyrelsens vurdering af de indkomne tilbud og udpegning af vindere af udbuddet- Trafikstyrelsens udbetaling af støtte
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
23-08-2024
23-10-2024
2023/2024
01-07-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 133,373 kB
Høringsbrev 247,021 kB
Udkast til bekendtgørelse 380,345 kB