Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og taxiloven

Høring over forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og taxiloven
Baggrunden for lovforslaget er regelforenkling på vejtransportområdet og forlængelse af tilladelser til sygetransport
Lovforslag
Trafik og transport
22-08-2024
22-10-2024
01-01-2025
2023/2024
28-06-2024