Høring

Høring

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Den nye bekendtgørelse skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018 om udlejning af almene boliger m.v.

Formålet med den nye bekendtgørelse er at opdatere lovhenvisninger og juridiske begreber. Formålet er således ikke at ændre på gældende ret om udlejning af almene boliger. 

Opmærksomheden henledes særligt på følgende ændringer af den gældende bekendtgørelse:
  1. I § 2, § 12 og § 14 er tilføjet yderligere stykker for at samle bestemmelserne om udlejningsvanskeligheder fra almenboligloven og den gældende bekendtgørelse.
  2. I § 36 er tilføjet et nyt stk. 4 om indberetning af kommunal anvisning efter almenboliglovens § 59, stk. 4. Hidtil har nævnte indberetningspligt været omtalt i § 36, stk. 3, om indberetning af kombineret udlejning.
  3. Bilag 1 om afvisning af udefrakommende til den specifikke venteliste er udgået, da oplysningerne i bilaget fremgår af bekendtgørelsen. 
Bekendtgørelser
Social- og Boligstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
10-07-2024
10-09-2024
2023/2024
Christian Borch Grell
cbgr@sbst.dk
12-06-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 205,617 kB
Bekendtgørelse 716,212 kB
Høringsliste 195,798 kB