Høring

Høring

Høring over ændring af bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage
Baggrunden for ændringen er, at der med den nye emballageforordning, som blev stemt igennem i Europa-Parlamentet d. 24. april 2024, er sket en ændring i producentdefinitionen, som har betydning for såkaldte mikrovirksomheder.

For at undgå at forpligte virksomheder til at registrere sig som producenter, som efter forordningen ikke vil være omfattede af producentdefinitionen, ændres den nationale bekendtgørelse til at være i overensstemmelse med den kommende forordning, inden den nationale frist for registrering i producentregisteret d. 31. august 2024.

Med bekendtgørelsen ændres fabrikantdefinitionen, som er en underdefinition til producentdefinitionen, i bekendtgørelsens § 2, nr. 6, litra c, således at den allerede gældende undtagelse for mikrovirksomheder ændres til også at omfatte ’salgsemballage’ og ’multipakemballage’. Derfor indsættes også definitioner af ”multipakemballage” og ”salgsemballage” i bekendtgørelsens § 2, nr. 13 og 18.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
09-05-2024
09-07-2024
20-05-2024
2023/2024
Klara Leona Funch
kllef@mim.dk
30-04-2024

Dokumenter