Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse for tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp

Udkast til bekendtgørelse for tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp
Organisationer og foreninger kan søge om midler fra tilskudspuljen til projekter, hvis primære fokus er at øge frivilliges kompetencer inden for hjælp til borgerrettet offentlig digitalisering eller digital sikkerhed.

Bekendtgørelsen har hjemmel i tekstanmærkning nr.102 ad § 25.12.01 til § 25 på finansloven for finansåret 2024.
Bekendtgørelser
Samfundsstruktur
27-05-2024
27-07-2024
17-06-2024
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft medio juni 2024.
2023/2024
29-04-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 132,551 kB
Udkast til bekendtgørelse for tilskudspulje til frivilligindsatser med it-hjælp 198,588 kB
Høringsliste 274,853 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 296,130 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,829 MB