Høring

Høring

Høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om radioaktive stoffer
Med ændring af bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse foreslås det, at den medicinske stråling, der udføres på personer uden symptomer, skal udføres i henhold til retningslinjer fra relevante faglige og videnskabelige selskaber samt Sundhedsstyrelsen, og at der ved medicinsk bestråling, der indebærer store doser for patienten, ved medicinsk bestråling af børn og som led i et sundhedsscreeningsprogram skal benyttes egnede strålekilder, teknikker og udstyr.

Med ændring af bekendtgørelse om radioaktive stoffer foreslås det at indsætte en frist for indberetning af, når en virksomhed, der har en højaktiv lukket radioaktiv kilde, ikke længere er i besiddelse af denne kilde. Det foreslås, at virksomheder i forbindelse med overdragelse af en højaktiv lukket radioaktiv kilde sikrer sig, at modtageren er i besiddelse af en relevant tilladelse. Det foreslås også, at udledning monitoreres og resultaterne indberettes til Sundhedsstyrelsen. Herudover stilles der krav til sikring af strålekilder i sikringsgruppe A, B og C direkte i bekendtgørelsen i stedet for i en sikringsplan. Endelig foreslås det at nyaffatte bilag 6, hvor der er foretaget ændringer i de radionuklider, der fremgår af bilaget og der er anført formel til fastlæggelse af sikringsgruppe i tilfælde af flere strålekilder. 

Baggrunden for ændringerne er Europa-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2122/2023 om yderligere implementering af visse bestemmelser i EU-strålebeskyttelsesdirektivet i dansk ret.
Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
26-04-2024
01-07-2024
01-07-2024
2023/2024
Signe Struberga
sgst@sis.dk
25-03-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 222,680 kB
Høringsliste 117,613 kB
Udkast til ændring af BEK 669/2019 145,312 kB
Udkast til ændring af BEK 670/2019 320,405 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 172,321 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,411 MB