Høring

Høring

Udkast til vejledning om egnethed og hæderlighed for bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder m.fl.

Udkast til vejledning om egnethed og hæderlighed for bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder m.fl.
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om egnethed og hæderlighed for bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder m.fl. i høring.

Vejledningen skal erstatte den gældende vejledning nr. 9291 af 15. maj 2014 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper). 

Formålet med vejledningen er bl.a. at skabe transparens omkring Finanstilsynets praksis for vurderingen af direktionsmedlemmers og nøglepersoners egnethed og dermed tydeliggøre, hvornår Finanstilsynet vurderer, at en kandidat lever op til egnethedskravet.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 26. april 2024.  

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til jaha@ftnet.dk og aln@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Jasmine Zulfovski Hansen.

Kontaktpersoner: Anton Lau Nielsen og Jasmine Zulfovski Hansen 
Direkte tlf.nr.: +45 41 93 35 20 og +45 33 55 83 76

Vejledning
Finanstilsynet
Erhverv
26-04-2024
26-06-2024
2023/2024
Jasmine Zulfovski Hansen
jaha@ftnet.dk
22-03-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 58,457 kB
Høringsliste 105,476 kB
Udkast til vejledning 447,454 kB