Høring

Høring

Fritagelse for genansøgning om boligstøtte efter bortfald på grund af Landsbyggefondens tilskud til midlertidige huslejenedsættelser

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Fritagelse for genansøgning om boligstøtte efter bortfald på grund af Landsbyggefondens tilskud til midlertidige huslejenedsættelser)
Lovforslaget følger op på lov nr. nr. 681 af 6. juni 2023 om tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger. Det foreslås, at en boligstøttemodtager, der på grund af Landsbyggefondens tilskud midlertidigt mister retten til boligstøtte, ikke skal indgive ny ansøgning om boligstøtte. I stedet herfor vil Udbetaling Danmark af egen drift vurdere, om husstanden har ret til boligstøtte efter den midlertidige huslejenedsættelse er ophørt.
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
09-04-2024
09-06-2024
2023/2024
Elmir Tartic
eta@sm.dk
22-03-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 28,387 kB
Høringsliste 81,957 kB
Lovudkast 242,576 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 333,376 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,180 MB