Høring

Høring

Bekendtgørelser til etablering af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale

Bekendtgørelser til etablering af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale
Til etablering af autorisationsordning for virksomheder, der udfører nedrivning af asbestholdigt materiale, sender Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet en række bekendtgørelser i høring.

For udkast til bekendtgørelser på Sikkerhedsstyrelsens område henvises til Sikkerhedsstyrelsens høring af d.d.

Udkast til bekendtgørelser til etablering af autorisationsordning er som følge af lovforslag 137 om ændring af lov om arbejdsmiljø om bl.a. indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, som blev fremsat for Folketinget den 20. marts 2024.

Udstedelse af bekendtgørelserne forudsætter vedtagelse af lovforslaget, bortset fra ændringer vedrørende asbestprotokoller og præcisering af definition af asbestarbejde.

Bekendtgørelserne vedrører fagligt ansvarliges kvalifikationer og uddannelse, sidestilling af uddannelse under autorisationsordningen ved arbejde med nedrivning af indvendigt og udvendigt anvendt asbest, undtagelse til autorisationskrav, asbestprotokoller og en præcisering af definition af asbestarbejde.
Bekendtgørelser
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
23-04-2024
25-05-2024
2023/2024
Jannie Frydenborg Hansen
jfha@at.dk
22-03-2024