Høring

Høring

Høring over revideret bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling

Med finansloven for 2022 blev der indgået politisk aftale mellem Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om at "afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling". Puljen afsatte 5,0 mio kr. årligt i 2022-2025.

Energistyrelsen sender hermed den reviderede bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling i offentlig høring.

De dele, som ikke er markeret med rettelsesmarkeringer, er udtryk for gældende ret og derfor ikke genstand for nærværende høring.

Den reviderede bekendtgørelse sendes også i høring hos en række interessenter, der kan findes på høringslisten.

Den reviderede bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. Der vil komme yderligere information på Energistyrelsens hjemmeside om ansøgningsprocessen til den ansøgningsrunde, der forventes at ligge i andet halvår 2024.

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
18-04-2024
18-05-2024
01-07-2024
2023/2024
Gitte Morsund
gtmd@ens.dk
18-03-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 338,708 kB
Høringsliste 119,688 kB
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling 747,954 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 242,482 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,287 MB