Høring

Høring

Evaluering af investeringsscreeningsloven

Evaluering af investeringsscreeningsloven

Lov nr. 842 af 10. maj 2021 om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) trådte i kraft den 1. juli 2021. Formålet med at etablere screeningsmekanismen var at forhindre, at udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark, gennem screening og eventuelle indgreb over for sådanne investeringer og aftaler. 

Til brug for evalueringen skal Erhvervsstyrelsen anmode om bemærkninger vedrørende erfaringer med investeringsscreeningsloven. Erhvervsstyrelsen har identificeret en række temaer vedrørende den praktiske anvendelse af loven, som kan være særlig relevante at få belyst. Erhvervsstyrelsen opfordrer i øvrigt høringsparterne til at oplyse om samtlige af parternes erfaringer med ordningen

Andet materiale
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
11-04-2024
11-06-2024
2023/2024
Dea Andersen
FDI-screening@erst.dk
14-03-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 191,657 kB
Høringstemaer 242,082 kB
Høringsliste 211,462 kB
Udvikling i sager behandlet efter investeringsscreeningsloven 291,797 kB