Høring

Høring

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v. (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v.)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.)
Lovforslaget består af tre dele. En del indeholder ændringer i servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og den anden del vedrører ændringer i voksenansvarslovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge. Endelig indeholder forslaget ændring af bidragsopkrævningsloven med henblik på at undgå, at krav på underholdsbidrag under opkrævning eller inddrivelse forældes.
Lovforslag
Social og omsorg
27-03-2024
27-05-2024
01-07-2024
2023/2024
Mette Hulstrøm
p-handicap@sm.dk
27-02-2024