Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordningen.

Høringsfristen er den 12. marts 2024.

Ændringen omhandler recertificering, som udskydes fra hvert femte til hvert tiende år.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2024.

Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 12. marts 2024 til følgende mailadresse: annmol@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr. 2024-2837.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anne-Katrine Heinsen Møller pr. mail annmol@sbst.dk.

Høringsfrist: 12. marts 2024
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
12-03-2024
12-05-2024
01-04-2024
2023/2024
Anne-Katrine Heinsen Møller
annmol@sbst.dk
27-02-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændringsbekendtgørelse 254,710 kB
Høringsbrev 377,018 kB
Høringsliste 181,598 kB
Skabelon til høringssvar 96,673 kB
Bekendtgørelse 108,627 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 296,789 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,109 MB