Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven

Lovforslaget har til formål at udmønte de anbefalinger fra taskforcen om udenlandsk arbejdskraft, der forudsætter lovændringer, samt at omlægge gebyrstrukturen på autorisationsområdet i overensstemmelse med den politiske aftale om bedre og smidigere rammer for rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande, som regeringen indgik med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 24. januar 2024.
Lovforslag
Sundhed
19-03-2024
19-05-2024
01-07-2024
2023/2024
20-02-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 134,678 kB
Høringsliste 390,300 kB
Lovforslag 866,007 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 290,480 kB
Høringssvar
Høringssvar 7,463 MB