Høring

Høring

Høring over udkast til revideret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Høring over udkast til revideret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
Udkast til revideret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme sendes i høring. Revisionen har haft fokus på opdatering og tydeliggørelse af regelgrundlaget, gennemskrivning ved tvivlstilfælde samt forenkling og ensartethed. 
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
11-03-2024
11-05-2024
2023/2024
Mathilde Vinding Overgaard
maov@sst.dk
12-02-2024