Høring

Høring

L 182 - L 183 - Forslag om lov om afgift af emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven) og til lovforslag om ændring af lov om kuldioxid-afgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas mv., lov om af­gift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og forskellige andre love

L 182 - L 183 - Forslag om lov om afgift af emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven) og til lovforslag om ændring af lov om kuldioxid-afgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas mv., lov om af­gift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og forskellige andre love
L 182 - L 183 - Forslag om lov om afgift af emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven) og til lovforslag om ændring af lov om kuldioxid-afgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas mv., lov om af­gift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og forskellige andre love
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
08-03-2024
08-05-2024
2023/2024
09-02-2024