Høring

Høring

Bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring:
- Udkast til revision af bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til lensch@fvm.dk senest den 21. februar 2024 med angivelse af sagsnr. 2024-876. Spørgsmål kan rettes til Lene Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@fvm.dk eller tlf. 22 61 62 91.

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse
af høringssvaret, herunder afsender adresse og mailadresse.
Bekendtgørelser
Miljø
21-02-2024
21-04-2024
01-03-2024
2023/2024
05-02-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 797,818 kB
Høringsbrev 197,046 kB
Høringsliste 109,209 kB
DTU Aqua rådgivning 684,900 kB
Væsentlighedsvurdering 228,290 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 224,027 kB
Høringssvar
Høringssvar 329,064 kB