Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Høring over bekendtgørelse om overtagelsestilbud
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om overtagelsestilbud i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

Det vedlagte udkast til bekendtgørelse viderefører flere regler fra bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud, som ophæves.

Ændringerne i den nye bekendtgørelse sker som følge af en række sager Finanstilsynet har behandlet de seneste år, hvor Finanstilsynet vurderer det hensigtsmæssigt at præcisere og modernisere reglerne.

Det er Finanstilsynets hensigt at opdatere vejledning om overtagelsestilbud i forlængelse af høringen.

Ændringerne består primært i, at reglerne om kursfastsættelse præciseres samt en modernisering i forhold til offentliggørelse af meddelelser. Tilbudskursen i et overtagelsestilbud fastsættes på baggrund af markedskursen, når tilbudsgiver ikke har erhvervet aktier direkte i målselskabet. På nuværende tidspunkt fremgår denne regel i en bestemmelse om målselskaber med flere aktieklasser. Bestemmelsen udskilles, så det fremgår tydeligere, men der er ikke tiltænkt en materiel ændring. Der er endvidere foretaget sproglige ændringer og opdatering af henvisninger.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2024. 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 20. februar 2024.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til pbu@ftnet.dk eller pr post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att; Pernille Burkal Søberg.

Konktaktperson: Pernille Burkal Søberg
Direkte tlf.nr.: 33558288

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
20-02-2024
20-04-2024
2023/2024
Pernille Burkal Søberg
pbu@ftnet.dk
08-01-2024

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 55,434 kB
Høringsliste 118,878 kB
Udkast til bekendtgørelse 63,217 kB
Høringssvar
Høringssvar 379,439 kB