Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om grøn investeringsordning

Udkast til bekendtgørelse om grøn investeringsordning
Vi er interesserede i at modtage bemærkninger til bekendtgørelsen inden den udstedes. Vi skal derfor anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest onsdag den 17. januar 2024.

Udkastet til bekendtgørelse er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Der tages forbehold for redaktionelle ændringer af det vedlagte udkast til bekendtgørelse.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til undertegnede (alebas@em.dk) eller pr. post til Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, Att. Alexander Christian Thorén Basthof.

Eventuelle høringssvar offentliggøres på høringsportalen.


Med venlig hilsen

Alexander Christian Thorén Basthof (EM-DEP)

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
17-01-2024
17-03-2024
2023/2024
Alexander Christian Thorén Basthof
alebas@em.dk
21-12-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 26,840 kB
Udkast til bekendtgørelse 165,323 kB
Mailliste 113,981 kB
Key components 385,709 kB
Critical raw materials 383,438 kB
Høringsbrev2 245,392 kB
Høringsliste 244,713 kB