Høring

Høring

Høring over revideret udkast til bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage
Et bredt flertal af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet) indgik i august 2022 en politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplast.

Med henvisning til tidligere høring sendes hermed udkast til revideret bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage i supplerende høring. Ændringerne siden tidligere høring er anført med gul markering. Eventuelle høringssvar bedes således angå de med gult markerede ændringer. 

Udkastet til bekendtgørelse indeholder bestemmelser om:
  • Anvendelsesområde og definitioner, herunder en definition af producentbegrebet.
  • Pligt til som emballageproducent at registrere sig i producentregistret hos Dansk Producentansvar.
  • Pligt til at indberette forventede markedsførte mængder for 2024 fordelt på forskellige kategorier af emballage mv. Producenter, der markedsfører under 8 tons emballage om året kan dog vælge at indberette færre oplysninger om de forventede markedsførte mængder.
  • Gebyr for registrering i producentregister.
  • Producenters egenkontrol.
  • Kollektive ordninger.
  • Dansk Producentansvars og Miljøstyrelsens administrative samarbejde og opbevaring af dokumenter.
  • Tilsyn, klage og straf.
Der henvises til tidligere høring over bekendtgørelsen for yderligere information.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
31-01-2023
31-03-2023
01-04-2024
2023/2024
19-12-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Revideret udkast til bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage 305,035 kB
Høringsbrev 131,025 kB
Høringsliste 106,692 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 270,178 kB
Høringssvar
Høringssvar fra 1. høring 3,352 MB
Høringssvar fra 2. høring 3,837 MB