Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025

Bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025
Formålet med ordningen er at give støtte til biodiversitet i skove, af privat ejet og kommunale. 

Tilskudssatserne er fordelt på 13 forskellige satser som kan søges til ens skovareal. Der søges tilskud til 12. træer pr. ha til naturligt henfald, samt ekstensiv skovdrift i 20 år.  
Arealerne som modtager tilskud, skal eller blive pålagt fredskovspligt efter skovloven. 

Ordningen er baseret på frivillig medvirken.

Bekendtgørelsen er en ny opsættelse af ordningen biodiversitetsskov. Den indeholder en ny ansøgningsrunde for hver af årene 2024 og 2025 samt juridiske tilpasninger i henhold til, at ordningen overgår fra LDP til CAP.
Bekendtgørelser
Natur og klima
08-01-2024
08-03-2024
25-01-2024
2023/2024
Henrik Ballegaard
Henbal@lbst.dk
08-12-2023