Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om ophavsret og ændring af lov om kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Lovforslaget har til hovedformål at modernisere ophavsretsloven, så den teknologiske udvikling bedre afspejles.

Lovforslaget indeholder bl.a. en modernisering af reglerne om brug af musik på DR og TV2, en tilføjelse af adgang til mægling på området for den generelle aftalelicens samt en ændring, der muliggør, at en privat aktør kan behandle oplysninger om ulovlige hjemmesider. Herudover indeholder lovforslaget tilpasninger af ophavsretsloven ift. EU-retten og en ændring af de bestemmelser i ophavsretsloven, der indeholder ikkekønsneutrale
betegnelser for personer.

Lovforslaget indeholder endvidere en mindre ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet mhp. at genetablere hjemmel til, at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om eksaminer, prøver og bedømmelser.
Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
12-01-2024
12-04-2024
01-07-2024
2023/2024
Jesper Diernisse Langsted, Zebbie Elisabeth Oyier Gaya, Amalie Sejer Clemensen og Mira Sarah Altschul
ophavsret@kum.dk
07-12-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 215,810 kB
Høringsbrev 94,554 kB
Lovforslag 1,349 MB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 580,714 kB
Høringssvar
Høringssvar 11,700 MB