Høring

Høring

Høring af supplerende miljøkonsekvensvurdering

3. Limfjordsforbindelse
Vejdirektoratet afsluttede i foråret 2021 en miljøkonsekvensvurdering af den 3. Limfjordsforbindelse.

I den supplerende miljøkonsekvensvurdering, der nu sendes i offentlig høring, er bl.a. gennemført en Natura 2000-konsekvenvsvurdering og supplerende bilag IV-vurderinger af fugle, odder og padder. Derudover er der foretaget supplerende vurderinger af målopfyldelse for overfladevandsforekomster (Limfjorden, vandløb og søer) og grundvandsforekomster.

I forhold til miljøkonsekvensvurderingen fra 2021, er der kun foretaget få mindre ændringer i anlægsprojektet for den 3. Limfjordsforbindelse.

Frem til den 11. januar 2024 kan du indsende bemærkninger til den supplerende miljøkonsekvensvurdering via projektets hjemmeside.

Læs mere om projektet på vd.dk/limfjorden 

Debatoplæg
Vejdirektoratet
Trafik og transport
11-01-2024
17-02-2024
06-12-2023
2023/2024
Niels Fejer Christiansen
nfc@vd.dk
07-12-2023

Dokumenter

Der er ingen dokumenter for høringen