Høring

Høring

Høring over forslag til lov om forsøgsordning for frie bymidter

Forslag til lov om forsøgsordning for frie bymidter

Plan- og Landdistriktsstyrelsen sender hermed vedlagte udkast til lovforslag om forsøgsordning for frie bymidter i høring.

Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne i de 14 omfattede forsøgskommuner mulighed for i de konkrete bymidter at afprøve forskellige indsatser, som kommunerne har peget på vil kunne understøtte bylivet i bymidten.

Lovforslaget er udarbejdet med bidrag fra bl.a. Erhvervsministeriet og Miljøministeriet.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 8. januar 2024.

Høringssvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2023-6103.

Lovforslag
Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
08-01-2024
08-03-2024
2023/2024
04-12-2023

Dokumenter