Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at regulere Færdselsstyrelsens gebyr- og afgiftssatser. Gebyrerne skal genberegnes og eventuelt reguleres én gang årligt med henblik på at skabe balance mellem Færdselsstyrelsens omkostninger og indtægter på det enkelte gebyrområde.

For så vidt angår gebyrerne på kørekortområdet er disse omfattet af en særlig bevillingsbestemmelse i finansloven, som medfører, at gebyrerne først skal genberegnes med virkning fra 1. januar 2026. Gebyrerne på kørekortområdet er derfor alene blevet pris- og lønfremskrevet til 2024-priser.

Afgiften for uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods skal reguleres årligt med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks.

Derudover fjernes et gebyr i § 19, 2. pkt., og der foretages visse sproglige og lovtekniske justeringer.

Høringsfristen er den 8. december 2023 kl. 12.00.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
08-12-2023
08-02-2024
01-01-2024
2023/2024
04-12-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 144,485 kB
Høringsliste 124,709 kB
Bekendtgørelsesudkast 190,410 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 151,613 kB
Høringssvar
Høringssvar 563,382 kB