Høring

Høring

Udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov, om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love

Udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov, om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love
Formålet med nærværende lovforslag er at gennemføre de ændringer af den finansielle lovgivning, der er nødvendige for at sikre implementering af fælleseuropæisk regulering. Lovforslaget indeholder desuden en række justeringer og præciseringer, der understøtter, at den finansielle regulering fortsat er relevant og præcis.

Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest onsdag den 20. december 2023.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Victor Saxlund

Kontaktperson: Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 33 55 83 37

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
20-12-2023
20-02-2024
2023/2024
Victor Saxlund
vic@ftnet.dk
15-11-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 63,394 kB
Udkast til ændringslov 6,663 MB
Høringsliste 102,514 kB