Høring

Høring

Forbedring af metoderne til populationsdannelse i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS)

Forbedring af metoderne til populationsdannelse i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS)

Sundhedsdatastyrelsen sender hermed høringsmateriale for forbedring af metoderne til populationsdannelse i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS)” i høring.

Sundhedsdatastyrelsen har planlagt at indføre nogle metodemæssige forbedringer af de algoritmer, der danner populationerne i RUKS. De metodemæssige forbedringer, skal gøre det mere retvisende at sammenlignelige udviklingen af de enkelte sygdomsgrupper hen over årene.

For at skabe gennemsigtighed og give mulighed for kommentarer til de planlagte ændringer, sender Sundhedsdatastyrelsen derfor den nye metode i høring.


Andet materiale
Samfundsøkonomi og statistik
04-12-2023
04-02-2024
2023/2024
Marie-Louise Marthendal Olsen
mlmo@sundhedsdata.dk
14-11-2023