Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med jernbane

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med jernbane

Bekendtgørelsen er en revidering af den nugældende bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods (BEK nr. 543 af 12/96/2012). Baggrunden for revideringen er en ressortdeling mellem Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen, der medfører, at den indholdsmæssige del af bekendtgørelsen, der vedrører transport af farligt gods ad vej, overgår fra Trafikstyrelsen til Færdselsstyrelsen. Den nye bekendtgørelse regulerer derfor udelukkende sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med jernbane.

Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
14-11-2023
14-01-2024
01-01-2024
2023/2024
17-10-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 122,318 kB
Høringsliste 89,943 kB
Udkast til bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med jernbane 81,223 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 186,550 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,277 MB