Høring

Høring

Høring over udkast til ophævelse af beredskabsbekendtgørelsen

Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde
Virksomhedernes beredskabsarbejde på jernbaneområdet er i vid udstrækning reguleret i EU-lovgivningen og skal derfor ikke indgå i national regulering. Derfor lægger Trafikstyrelsen op til at ophæve beredskabsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
07-11-2023
07-01-2024
01-01-2024
2023/2024
10-10-2023