Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af TSI OPE

Udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Bekendtgørelsen indeholder straffebestemmelser for overtrædelse af visse bestemmelser i TSI OPE, herunder bestemmelsen om forsvarlig læsning af gods. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter kan straffes for overtrædelser af forordningen af betydning for jernbanesikkerheden, selvom der ikke forinden er udstedt et påbud eller forbud.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
07-11-2023
07-01-2024
01-01-2024
2023/2024
10-10-2023