Høring

Høring

Tre bekendtgørelser om implementering af kravet om digital bogføring i bogføringsloven

Høring over udkast til bekendtgørelser om ikrafttrædelse af bestemmelser i lov om bogføring vedrørende pligt til digital bogføring, om pligt til opbevaring af bilag i et digitalt bogføringssystem og om ændring af bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende tre bekendtgørelser:
• Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af bestemmelser i lov om bogføring vedrørende pligt til digital bogføring.
• Bekendtgørelse om pligt til opbevaring af bilag i et digitalt bogføringssystem.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed.

Bekendtgørelserne er en del af implementeringen af bogføringsloven af 2022 og skal bidrage til at automatisere virksomhedernes bogføring og sikre kontrolsporet.

For en nærmere gennemgang af indholdet i bekendtgørelserne henvises til høringsbrevet.

Det bemærkes, at ikrafttrædelsesbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2024, mens de to andre bekendtgørelser bliver udstedt, når ikrafttrædelsesbekendtgørelsen er trådt i kraft.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
05-11-2023
29-12-2023
01-01-2024
2023/2024
06-10-2023