Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).

Social- og Boligstyrelsen (SBST) har udarbejdet udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).Høringsfristen er den 3. november 2023.
 
Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
 
• Rammer for suspendering
• Bedømmelsesgrundlaget for certificering til tredjepartskontrol af statiske forhold, hvor krav lempes.
• Bedømmelsesgrundlaget for certificering til brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol af brandforhold, hvor krav lempes.
• Oplysninger, som certificeringsorganer skal videregive til kommunalbestyrelsen, hvor krav skærpes.
• Bedømmelsesgrundlag for recertificering, hvor krav skærpes.
Ud over de ændringer, der knytter sig til ovenstående temaer, foretages der mindre redaktionelle ændringer og præciseringer.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.
Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 3. november 2023 til følgende mailadresse: annmol@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr. 2023-10851.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anne-Katrine Heinsen Møller pr. mail annmol@sbst.dk.
Høringsfrist: 3. november 2023. 
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
03-11-2023
03-01-2024
01-01-2024
2023/2024
Anne-Katrine Heinsen Møller
annmol@sbst.dk
04-10-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 494,878 kB
Høringsliste 387,366 kB
Oversigtsnotat 442,928 kB
Udkast til bekendtgørelse 469,646 kB
Skabelon til høringssvar 96,591 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 389,121 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,680 MB