Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).

Social- og Boligstyrelsen (SBST) har udarbejdet udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).Høringsfristen er den 3. november 2023.
 
Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
 
• Rammer for suspendering
• Bedømmelsesgrundlaget for certificering til tredjepartskontrol af statiske forhold, hvor krav lempes.
• Bedømmelsesgrundlaget for certificering til brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol af brandforhold, hvor krav lempes.
• Oplysninger, som certificeringsorganer skal videregive til kommunalbestyrelsen, hvor krav skærpes.
• Bedømmelsesgrundlag for recertificering, hvor krav skærpes.
Ud over de ændringer, der knytter sig til ovenstående temaer, foretages der mindre redaktionelle ændringer og præciseringer.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.
Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 3. november 2023 til følgende mailadresse: annmol@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr. 2023-10851.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anne-Katrine Heinsen Møller pr. mail annmol@sbst.dk.
Høringsfrist: 3. november 2023. 
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
03-11-2023
03-01-2024
01-01-2024
2023/2024
Anne-Katrine Heinsen Møller
annmol@sbst.dk
04-10-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 494,878 kB
Høringsliste 387,366 kB
Oversigtsnotat 442,928 kB
Udkast til bekendtgørelse 469,646 kB
Skabelon til høringssvar 96,591 kB