Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18).

Høringsfristen er den 25. oktober 2023

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
- Ændringer som følge af politisk aftale af 15. maj 2023.
- Primitive mindre bygninger til lejlighedsvis overnatning.
- Kommunens rolle ved byggeri indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 1.
- Afstand til vej.

Ud over de ændringer, der knytter sig til ovenstående temaer, foretages der mindre redaktionelle ændringer og præciseringer.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 25. oktober 2023 til følgende mailadresse: annmol@sbst.dk og siml@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr.2023-10152.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anne-Katrine Heinsen Møller pr. mail annmol@sbst.dk eller Signe Maria Larsen pr. mail siml@sbst.dk.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
25-10-2023
25-12-2023
01-01-2024
2022/2023
Anne-Katrine Heinsen Møller
annmol@sbst.dk
25-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 98,182 kB
høringsliste 386,768 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 719,034 kB
Oversigtsnotat 131,766 kB
Skabelon til høringssvar 96,883 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 511,188 kB
Høringssvar
Høringssvar 11,192 MB