Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18).

Høringsfristen er den 25. oktober 2023

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
- Ændringer som følge af politisk aftale af 15. maj 2023.
- Primitive mindre bygninger til lejlighedsvis overnatning.
- Kommunens rolle ved byggeri indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 1.
- Afstand til vej.

Ud over de ændringer, der knytter sig til ovenstående temaer, foretages der mindre redaktionelle ændringer og præciseringer.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes senest den 25. oktober 2023 til følgende mailadresse: annmol@sbst.dk og siml@sbst.dk. Mailen bedes mærket j.nr.2023-10152.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Anne-Katrine Heinsen Møller pr. mail annmol@sbst.dk eller Signe Maria Larsen pr. mail siml@sbst.dk.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
25-10-2023
25-12-2023
01-01-2024
2022/2023
Anne-Katrine Heinsen Møller
annmol@sbst.dk
25-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsskrivelse 98,182 kB
høringsliste 386,768 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 719,034 kB
Oversigtsnotat 131,766 kB
Skabelon til høringssvar 96,883 kB