Høring

Høring

Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Teknologiliste og samlet godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug)

Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Teknologiliste og samlet godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug)
Med lovforslaget foreslås en ændring af reglerne for samlet godkendelse af flere husdyrbrug således, at to husdyrbrug fremover skal tillades eller godkendes samlet, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundne.

Lovforslaget omfatter herudover en præcisering af hjemmelsgrundlaget for Miljøstyrelsens teknologilisteordning.

For en nærmere beskrivelse af lovforslagets baggrund og indhold henvises til lovforslagets bemærkninger.
Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
16-10-2023
16-12-2023
01-07-2024
2023/2024
Anne Kathrine Hermansen
akahe@mim.dk
20-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 113,845 kB
Udkast til lovforslag 368,623 kB
Ekstern høringsliste 110,511 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 232,922 kB
Høringssvar
Høringssvar 1008,604 kB