Høring

Høring

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – indsatser og organisering

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – indsatser og organisering
Kroniske smerter kan påvirke både fysisk, psykisk og socialt og mennesker med kroniske smerter har ofte behov for en tværfaglig og tværsektorielt indsats vurderet ud fra en biopsykosocial tilgang. Mennesker med kroniske smerter har derfor ofte forløb flere steder i sundhedsvæsenet, hvilket stiller store krav til koordinering på tværs af specialer og sektorer. Forløbene kan være præget af mangelfuld koordinering mellem forskellige indsatser, hvilket kan give lange og usammenhængende forløb med risiko for sociale og familiære udfordringer samt tab af tilknytning til arbejdsmarkedet.
Sundhedsstyrelsen fik i 2022, med den daværende regerings ’Strategi for smerteområdet - en handleplan for mennesker med kroniske smerter’, ansvaret for at udarbejde tværsektorielle anbefalinger for indsatser og organisering (initiativ 1 i Strategien) samt udredning af behandlingsbehov i almen praksis (Initiativ 2 i Strategien). Formålet er bl.a. at understøtte et styrket samarbejde på tværs af sektorer om koordinering af sammenhængende forløb af høj kvalitet. Arbejdet er samlet i høringsudkastet ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter – indsatser og organisering’.
Sundhedsstyrelsen er i arbejdet med anbefalingerne blevet rådgivet af bredt sammensatte arbejds- og følgegrupper med centrale aktører på området. 

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
06-10-2023
06-12-2023
01-12-2023
2023/2024
Cecilie Iuul
ciu@sst.dk
18-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 218,146 kB
Høringsliste 170,967 kB
Høringsdokument (udkast) 1,364 MB