Høring

Høring

Lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Efter indførslen af den nye ferielov, som indførte samtidighedsferie, er der et uventet stort beløb i uhævede feriepenge. Det var ved indførslen af den nye ferielov forventningen, at lønmodtagere i højere grad ville hæve feriepengene løbende på grund af samtidighedsferie. Det har dog vist sig, at mange lønmod-tagere har haft mindre beløb i uhævede feriepenge efter ferieafholdelsesperi-odens udløb. 
Med den tidligere ferielov blev mindre beløb inden for en bagatelgrænse au-tomatisk udbetalt, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.  
Det foreslås derfor med dette lovforslag, at den tidligere ferielovs bagatelud-betalingsregler genindføres tilpasset samtidighedsferie, med henblik på at ned-bringe summen af uhævede feriepenge fremover.

Lovforslag
Arbejdsmarked
12-10-2023
12-12-2023
2022/2023
14-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 149,758 kB
Høringsliste 88,998 kB
Lovforslag 760,812 kB