Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning (Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet)
Lovforslaget implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 af 16. december 2020 om kvaliteten af drikkevand, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden m.v. For nærmere beskrivelse heraf henvises til høringsbrevet. 
Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
10-10-2023
10-12-2023
01-05-2024
2023/2024
Mathilde Halberg Engell
mheng@mim.dk
12-09-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 199,826 kB
Høringsliste 81,851 kB
Lovbekendtgørelse om vandforsyning med lovforslagsændringerne 602,905 kB
Udkast til lovforslag 3,680 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 370,321 kB
Høringssvar
Høringssvar 7,318 MB