Høring

Høring

Høring over Bekendtgørelser om jernbanekøretøjer mm.

Høring over Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet og Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet
Der foretages ændringer og justeringer i bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet efter de erfaringer, Trafikstyrelsen har gjort sig efter 4. jernbanepakke. I bekendtgørelse om krav til udpegede organer foretages en ændring, så akkrediteringer og udpegninger og notificeringer af bemyndigede organer i andre medlemslande anerkendes i overensstemmelse med EU-retten. De netop vedtagne TSI'er (tekniske standarder for interoperabilitet) giver ikke længere mulighed for nationale tekniske standarder for konstruktion af arbejdskøretøjer, hvorfor bekendtgørelsen herom ophæves.
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
26-09-2023
31-10-2023
01-01-2024
2022/2023
Henriette Balslev
heba@trafikstyrelsen.dk
29-08-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til Bekendtgørelse om udpegede organer 48,814 kB
Udkast til ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskøretøjer 80,550 kB
Køretøjsbekendtgørelsen 305,990 kB
Høringsbrev 136,663 kB
Høringsliste 91,516 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 251,543 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,305 MB