Høring

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (Skorstensfejerbekendtgørelsen).

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ændring af skorstensfejerbekendtgørelsen, der ændrer kommunernes opkrævning af
skorstensfejergebyr via ejendomsskatten til opkrævning af skorstensfejergebyr via ejendomsbidrag.
 
Ændringen sker som følge af, at opkrævning af ejendomsskat overdrages til staten, og kommunernes mulighed for opkrævning af skorstensfejergebyr via ejendomsskatten forsvinder derfor pr. 1. januar 2024.

Samtidig ophæves bestemmelsen om inddrivning af skorstensfejergebyret ved udpantning, om fortrinsret i beløbet, og om tinglysning af fortrinsretten, da disse forhold er reguleret direkte i byggeloven. 

Social- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til Lise Helene Skafte Guldager på lisgud@sbst.dk senest den 2. oktober 2023, mærket j.nr. 2023-4292. Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til samme eller til Johan Vestergaard Paulsen på jovepa@sbst.dk. 
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Bolig- og bygningsforhold
02-10-2023
02-12-2023
01-01-2024
2022/2023
15-08-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 204,550 kB
Økonomisk høringsbrev 199,184 kB
Høringsliste 408,006 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 605,033 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 192,203 kB