Høring

Høring

Høring over udkast til ny censorbekendtgørelse

Høring over udkast til ny censorbekendtgørelse
Indledningsvist skal det oplyses, at udkast til ny bekendtgørelse om censorordning og censorvirksomhed har taget udgangspunkt i de høringsbemærkninger, som blev indsendt til styrelsen i forbindelse med revisionen af eksamensbekendtgørelserne i sommeren 2021, hvor censorreglerne blev udskrevet af eksamensbekendtgørelserne og flyttet til en selvstændig bekendtgørelse. Formålet med denne revision har været at sammenskrive censorreglerne for universitetsuddannelserne, de videregående kunstneriske uddannelser samt de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til ét fælles regelsæt. 

Desuden er de enkelte bestemmelser sprogligt revideret med henblik på et mere klart og præcist sprog. Bekendtgørelsen er søgt gjort mere brugervenlig med flere overskrifter og er desuden systematiseret i kronologisk rækkefølge. Endelig er indføjet nye bestemmelser vedrørende censorområdets organisering og juridiske status (kapitel 2) samt regulering af censorsekretariatsfunktionen (kapitel 8).
Bekendtgørelser
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Uddannelse og undervisning
07-09-2023
07-11-2023
01-10-2023
2022/2023
Rikke Lise Simested
rils@ufm.dk
10-08-2023

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 186,630 kB
Bekendtgørelsesudkast 321,980 kB
Høringsliste 153,158 kB
Høringsnotat
Orienteringsbrev 110,234 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,066 MB
Høringssvar 1,867 MB
Høringssvar 88,571 kB