Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler (Gennemførelse af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2167 af 24. november 2021 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler (Gennemførelse af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2167 af 24. november 2021 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU)
Lovforslag
Justitsministeriet
Erhverv
01-09-2023
01-11-2023
2023/2024
08-08-2023

Dokumenter